Design number

90021607960001

Status
Expired
Registration date
31 December 2012
Expiry date
31 December 2022
Application date
31 December 2012
Grant date
Not Applicable*
Publication date
*See Designs Practice Notices for information
Description
Radio telephones

Classification

Class 14 -
Sub class 03 -

Contact (address for service)

AG Górska Tułecki Spółka Partnerska Kancelaria Patentowa i Radcowska
ul. Długa 59/5, Kraków, 31-147

Owners

Name Address Incorporation Country
RADIONIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. prof. Michała Życzkowskiego 12, Kraków, 31-864 PL

Registration Expired

 
Actioned
2 January 2023

31 December 2022 Period of Protection Expired